Methodiek: Meiden met Pit

Meiden met Pit werken in een creatieve werkplaats aan hun toekomst. Ze gaan aan de slag met creatieve of technische activiteiten, zoals sieraden maken en websites bouwen. In de werkplaats krijgen de meiden begeleiding bij het uitzoeken wat ze kunnen en leuk vinden. Ook wordt er aandacht besteed aan sociale vaardigheden, zoals het omgaan met tegenslag. Meiden die er klaar voor zijn gaan zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Meer informatie: www.mindatwork.org
regiowerktop.ikkan.nl/wp-content/uploads/2010/03/Meiden-met-pit-in-Flevoland.pdf

Meer informatie over andere methodieken: onderzoekrapportage Moordmeiden. Een onderzoek naar meidencriminaliteit in de provincie Utrecht (Alleato 2010)

Sinds de sluiting van het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (01-11-2012) is Alleato in ontwikkeling om een nieuwe koers te gaan varen als sociaal investeerder. Alleato beheert vastgoed en wil een klein fonds opzetten voor nieuwe vormen van samenleven en de ontwikkeling van sociale netwerken in buurten en wijken in de provincie Utrecht.