Quickscan onderzoek allochtone ouderen en allochtone ouders met een kind met een verstandelijke beperking

Waarom doen burgers met een Turkse of Marokkaanse herkomst over het algemeen minder vaak een beroep op zorgvoorzieningen dan autochtonen? Aan de hand van literatuur- en praktijkonderzoek geeft deze publicatie daar een antwoord op.
Alleato, oktober 2008.
Meer informatie: (030) 231 38 33, info@alleato.nl.
 

Sinds de sluiting van het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (01-11-2012) is Alleato in ontwikkeling om een nieuwe koers te gaan varen als sociaal investeerder. Alleato beheert vastgoed en wil een klein fonds opzetten voor nieuwe vormen van samenleven en de ontwikkeling van sociale netwerken in buurten en wijken in de provincie Utrecht.