Effectief aanbod nazorg na jeugdzorg

Hoe kunnen gemeenten en organisaties op lokaal niveau op een effectieve wijze nazorg organiseren die gericht is op zelfstandigheid en zelfredzaamheid van jongeren tussen de 16 en 23 jaar uit de geïndiceerde jeugdzorg? Daarop geeft deze raportage een antwoord. Download rapport

Meer informatie: Miriam Zandvliet of Inger Luijten.

Sinds de sluiting van het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (01-11-2012) is Alleato in ontwikkeling om een nieuwe koers te gaan varen als sociaal investeerder. Alleato beheert vastgoed en wil een klein fonds opzetten voor nieuwe vormen van samenleven en de ontwikkeling van sociale netwerken in buurten en wijken in de provincie Utrecht.